Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Działanie 8.2

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

DOKUMENTACJA DO DZIAŁANIA »

 

Cel działania

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przed­siębiorstw oraz między przedsiębiorstwami tzw. Business–to-Business – B2B).

Wnioskodawcy

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Projekty dotyczące wdrożenia elektronicznego biznesu typu biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizacje projektów o charakterze technicznym, informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi: 460 817 882,00 EUR.

Kwota dofinansowania na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 PLN i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 PLN.

Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych:

  • inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej,
  • doradztwo – nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych,
  • szkolenia – do 45% wydatków kwalifikowanych,
  • promocja – do 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych w tym zakresie.

 

OŚWIADCZENIE dot. utrzymania trwałości projektu przez beneficjenta POIG (plik do pobrania)


Oświadczenie dot. wypłaconych wynagrodzeń (plik do pobrania)

Oświadczenia dotyczące wyboru wykonawcy - zał.1 / zał.2 (pliki do pobrania).

 

Przydatne linki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl