Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Działanie 1.4-4.1

Działanie 1.4-4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”

DOKUMENTACJA DO DZIAŁANIA »

 

Cel działania

Działanie ma na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R oraz wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”.

Wnioskodawcy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania:

  • Budżet Działania 1.4 wynosi: 390 352 176 EUR
  • Budżet Działania 4.1 wynosi: 390 000 000 EUR

Poziom i wysokość wsparcia:

Łączna wartość całego projektu celowego nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

 

Działanie 1.4 - prace badawcze i rozwojowe

Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
  • dla średniego przedsiębiorcy - 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
  • dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o udzielenie wsparcia, w przypadku gdy wsparcie przyznane w umowie będzie przekazywane w formie zaliczki a jego wartość przekroczy 1 mln złotych nie może przekroczyć 80% wydatków na ten cel.

W przypadku przedsiębiorców realizujących projekty zlokalizowane w województwie łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu musi wynieść co najmniej 400 tysięcy złotych. Dla pozostałych przedsiębiorców nie określono minimalnej wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Działanie 4.1 - wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych

Kwota wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych w ramach części inwestycyjnej wynosi od 30% do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, natomiast w ramach części doradczej dla MSP nie może przekroczyć 50%.


OŚWIADCZENIE dot. utrzymania trwałości projektu przez beneficjenta POIG (plik do pobrania)


Oświadczenia dotyczące wyboru wykonawcy - zał.1 / zał.2 (pliki do pobrania).

 

Przydatne linki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl