Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Dokumenty programowe

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - dokumenty programowe

 

   • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 »»»

 

   • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»»

 

   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»»

 

   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013 »»»

 

   • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 »»»

 

   • Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»»

 

   • Tekst zmienionych Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych »»»

 

   • Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z 13 lutego 2009 r. dla III, IV, V i VI osi priorytetowych »»»

 

   • Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej »»»


Powyższe dokumenty publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

 

 

Informacja dla Beneficjentów dotycząca stosowania przepisów prawa zamówień publicznych (pobierz plik)

 

Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pobierz plik)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl