Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Newsletter RIF


Newsletter RIF


Regionalna Instytucja Finansująca uruchomiła newsletter z  informacjami związanymi ze świadczonymi usługami obsługi dotacji i innymi usługami mającymi na celu wspieranie przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności.  Tematyka newslettera dotyczy przede wszystkim możliwości  wsparcia firm z funduszy Unii Europejskiej (m.in. dotacje, seminaria, szkolenia, udzielanie informacji, doradztwo). Przedsiębiorcy mogą się zapisać do newslettera wysyłając zgłoszenie swojej firmy na adres e-mail rif@oddzial.fundusz-silesia.pl.


Regulamin newslettera Regionalnej Instytucji Finansującej w Katowicach

  • Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach (do 31.12.2014 r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – GARR S.A.) pełniący funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej świadczy usługi obsługi dotacji i inne usługi mające na celu wspieranie przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i zawodowej, głównie z wykorzystaniem wsparcia z funduszy Unii Europejskiej (m.in. seminaria, szkolenia, udzielanie informacji, doradztwo).
  • Newsletter Regionalnej Instytucji Finansującej w Katowicach umożliwia wszystkim zainteresowanym automatyczne otrzymywanie informacji związanych ze świadczonymi usługami.
  • Korzystanie z Newslettera Regionalnej Instytucji Finansującej w Katowicach jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu przekazywania e-maili z informacjami o usługach, które świadczy Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, pozyskuje on od osób zainteresowanych i z ogólnie dostępnych źródeł (np. GUS, KRS, CEiDG, rejestry urzędowe) nazwy i adresy siedzib przedsiębiorców, nazwy adresów poczty elektronicznej, numery NIP przedsiębiorców, kody działalności PKD, wielkość przedsiębiorstwa w ramach sektora MŚP oraz informacje o programach pomocowych Unii Europejskiej, z których przedsiębiorcy skorzystali.
  • Zarejestrowany użytkownik adresu e-mail ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych do listy dystrybucyjnej newslettera.
  • Administratorem danych jest Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach (FG OK) z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 17, e-mail rif@oddzial.fundusz-silesia.pl. Dane osobowe w postaci adresów e-mail zbierane są przez FG OK wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji wysyłek e-maili z Newsletterem Regionalnej Instytucji Finansującej w Katowicach. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie przez osoby, których te dane dotyczą, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja wysyłek e-maili z newsletterem.  


Klauzula zgody

Zapoznałem się z warunkami korzystania z Newslettera Regionalnej Instytucji Finansującej w Katowicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adresu e-mail, nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby i NIP) przez Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach (FG OK) z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 17, e-mail rif@oddzial.fundusz-silesia.pl w celu przesyłania mi Newslettera Regionalnej Instytucji Finansującej w Katowicach.

Zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej Newslettera Regionalnej Instytucji Finansującej w Katowicach.  


Informacje o Regionalnej Instytucji Finansującej można uzyskać na stronach:

http://www.poig.fundusz-silesia.pl/

https://www.facebook.com/Regionalna-Instytucja-Finansująca-w-Katowicach-296159100538329


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl