Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Połączenie spółek FG S.A. oraz GARR S.A.


Połączenie spółek FG S.A. oraz GARR S.A.


Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 2 stycznia 2015 r. doszło do połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 

Połączenie Spółek nie spowoduje zmian dla dotychczasowych Klientów Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wierzymy, że zmiana pozytywnie wpłynie na jakość relacji z Klientami oraz poziom świadczonych usług – powiedział Andrzej Konieczny Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na Fundusz Górnośląski S.A. Z dniem połączenia spółka GARR S.A. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu została oddziałem Funduszu Górnośląskiego S.A. i kontynuuje swoją dotychczasową działalność.

Głównymi celami połączenia było: lepsze wykorzystanie zasobów grupy kapitałowej w wyniku efektu synergii, poprawa efektywności zarządzania realizowanymi projektami, a także lepsze wykorzystanie kapitału. W wyniku konsolidacji powstała duża instytucja finansowa wspierająca przedsiębiorczość w regionie. Połączenie potencjału i doświadczenia obu firm pozwoli na stworzenie szerszej i bogatszej oferty, szybsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorców oraz lepsze wykorzystanie środków, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl