Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

1,6 miliarda z POIG


Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 roku Fundusz Górnośląski S.A. zaprzestał pełnić funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa śląskiego. Zadania RIF w województwie śląskim przejęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie.

W związku z powyższym prosimy wszystkich naszych dotychczasowych Beneficjentów o kontakt z Małopolska Agencją Rozwoju Regionalnego w Krakowie w sprawach związanych z realizacją zadań RIF w województwie śląskim.

Szczegółowe dane kontaktowe dla aktualnej Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie śląskim znajdują się pod adresem:
https://www.marr.pl/departament-wsparcia-przedsiebiorczosci.htmlPonad 1,6 mld złotych trafiło do śląskich przedsiębiorców w ramach PO IG


Nasza działalność w zakresie wdrażania PO IG przyczyniła się do udzielenia wsparcia z funduszy unijnych na ponad 1,6 miliarda złotych dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

Projekty dotyczyły wprowadzania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacji z zakresu IT.

Fundusz Górnośląski S.A.  Oddział w Katowicach od 2008 roku wdrażał wybrane działania PO IG. Podpisaliśmy prawie 1300 umów o dofinansowanie oraz przyjęliśmy i oceniliśmy ponad 3600 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 4,6 miliarda złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem PO IG w województwie śląskim na naszej stronie: www.poig.fgsa.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl