Informacja o RIF
Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 roku Fundusz Górnośląski S.A. zaprzestał pełnić funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa śląskiego.

Zadania RIF w województwie śląskim przejęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie.

W związku z powyższym prosimy wszystkich naszych dotychczasowych Beneficjentów o kontakt z Małopolska Agencją Rozwoju Regionalnego w Krakowie w sprawach związanych z realizacją zadań RIF w województwie śląskim.

Szczegółowe dane kontaktowe dla aktualnej Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie śląskim znajdują się pod adresem:

https://www.marr.pl/departament-wsparcia-przedsiebiorczosci.htmlProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl