Witamy na stronie Regionalnej Instytucji Finansującej

Kontakt

Fundusz Górnośląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice

tel.: (32) 72 85 800
faks: (32) 72 85 803

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

 

Facebook - kanał RIF
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Krajowy System Usług dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 ! ! ! OŚWIADCZENIE dot. utrzymania trwałości projektu przez beneficjenta POIG ! ! !


Witamy!

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach (do 31.12.2014 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) pełniący rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w woj. śląskim wita na swoich stronach internetowych.

 

Na podstawie wygranego konkursu w 2008 roku już po raz trzeci uzyskaliśmy status Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa śląskiego.

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ma za zadanie obsługę następujących działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:


Wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dobiega końca

Działalność RIF w zakresie wdrażania PO IG w województwie śląskim przyczyniła się do udzielenia wsparcia przedsiębiorcom na ponad  1,6 mld zł w zakresie realizacji innowacyjnych projektów związanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rozliczyliśmy ponad 1300 projektów m.in. poprzez weryfikację wniosków o płatność, zmian w projektach oraz monitoring i kontrolę. Obecnie w ramach powyższych działań PO IG wszystkie projekty z województwa śląskiego zostały rozliczone i zweryfikowane. Kontroli nadal podlegają projekty w okresie trwałości. Program krajowy PO IG w województwie śląskim odniósł pozytywny skutek dla przedsiębiorców oraz dla gospodarki w regionie.

Poniżej prezentujemy Państwu film oraz interaktywne raporty z podsumowaniem realizacji programu PO IG w województwie śląskim.

Wyświetl film w trybie pełnoekranowym >>

Wyświetl interaktywne raporty w trybie pełnoekranowym >>Aktualności

Dofinansowanie usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych dla MŚP

30 marca 2017

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Funduszu Górnośląskiego S.A. pn. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” o wartości 179.999.647,71 zł w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL.

Komunikat ws. wzoru Oświadczenia dot. utrzymania trwałości projektu w ramach PO IG

5 stycznia 2017

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG), Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu prowadzących do zmiany celów projektu. W związku z powyższym, Beneficjenci realizujący projekty w ramach następujących Działań PO IG: 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 (faza rozwoju klastra), 5.3, 8.1 oraz 8.2, zobowiązani są do wypełnienia oraz przesłania do RIF/PARP Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu wg wymaganego wzoru. Przedmiotowe Oświadczenie za rok 2015 powinno zostać dostarczone do RIF/PARP w terminie do 15 lutego 2017 r.

Orły Eksportu Województwa Śląskiego

29 marca 2016

W imieniu ośrodków Enterprise Europe Network afiliowanych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach, dziennika „Rzeczpospolita” oraz Partnerów Programu Rozwoju Eksportu zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Orły Eksportu Województwa Śląskiego, które odbędzie się 5 kwietnia w hotelu Monopol w Katowicach, ul. Dworcowa 5, o godz. 9.30.

Newsletter RIF

15 marca 2016

Regionalna Instytucja Finansująca uruchomiła newsletter z informacjami związanymi ze świadczonymi usługami obsługi dotacji i innymi usługami mającymi na celu wspieranie przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności. Tematyka newslettera dotyczy przede wszystkim możliwości wsparcia firm z funduszy Unii Europejskiej (m.in. dotacje, seminaria, szkolenia, udzielanie informacji, doradztwo).

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów - konkurs dla start-upów oraz MSP

15 marca 2016

PGNiG S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa ogłosiły konkurs dla start-upów oraz firm z sektora MSP na innowacyjne rozwiązania technologiczne. Firmy mogą zgłaszać pomysły, które zostaną wykorzystane przez spółkę PGNiG TERMIKA S.A., w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Termin zgłaszania propozycji upływa 1 kwietnia 2016 r.

Komunikat ws. wzoru Oświadczenia dot. utrzymania trwałości projektu w ramach PO IG

14 stycznia 2016

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG), Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu prowadzących do zmiany celów projektu. W związku z powyższym, Beneficjenci realizujący projekty w ramach następujących Działań PO IG: 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 (faza rozwoju klastra), 5.3, 8.1 oraz 8.2, zobowiązani są do wypełnienia oraz przesłania do RIF/PARP Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu wg poniższego wzoru. Przedmiotowe Oświadczenie za rok 2015 powinno zostać dostarczone do RIF/PARP w terminie do 15 lutego 2016 r.

Praca Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach w dniu 31 grudnia 2015 r.

31 grudnia 2015

Informujemy, iż w czwartek 31 grudnia 2015 r. sekretariat Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach pracuje do godziny 15.00.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 4.4, 5.4.1 ORAZ 6.1 POIG

20 listopada 2015

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG).

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 8.1 oraz 8.2 POIG

5 listopada 2015

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że do ostatniego dnia kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanych przez Państwa projektów wszystkie działania w ramach projektu muszą zostać zakończone, wydatki poniesione, a cel projektu osiągnięty. Jest to również dzień, do którego należy złożyć wniosek o płatność końcową rozliczający poniesione przez Państwa w ostatnim etapie projektu wydatki.

Dotacje PHARE

5 maja 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare.

Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 PO IG dla konkursu ogłoszonego w 2013 r.

2 kwietnia 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 5) w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.1, 8.2 POIG - ponowna wypłata zwróconych środków z dotacji celowej

10 lutego 2015

Informujemy, że Beneficjenci Działania 8.1 i 8.2 POIG, którzy terminowo dokonali zwrotu dotacji celowej mogą ubiegać się o jej ponowną wypłatę w 2015 r. Rozliczenie wypłaconej kwoty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie, ze wszystkimi konsekwencjami w przypadku naruszenia postanowień ustawy o finansach publicznych lub umowy o dofinansowanie.

"Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - poradnik dla nowo powstałych firm

20 stycznia 2015

Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i wiedza. Przedstawiamy nowe wydanie poradnika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”, w którym właściciele firm znajdą informacje dotyczące m.in. zmian prawa i wskaźników istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, a także informacji niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój swej firmy.

Połączenie spółek FG S.A. oraz GARR S.A.

5 stycznia 2015

Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 2 stycznia 2015 r. doszło do połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

Zobacz archiwum aktualności »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
tworzenie stron www Aptus.pl